Ood Maale

Paljudele kultuuridele on omane austada Maad, Maa-Ema, Gaiat, Terrat. Eesti iidset kultuuri nimetatakse maausuks. Maaema kui kõige elava ema on selles usundis väga olulisel kohal. Maaema on nii kivide, lindude, loomade kui inimeste ema. Me kõik oleme sündinud temast. Maausund kaitseb, austab ja ülistab Ema. Näeb ühtsust kõigi ja kõige vahel sellel ilusal ümmargusel planeedil.

Tegelikult on paljud vanad pärimused, usundid ja uskumused oma sisult maausud. Austatakse meie Maad, Maaema, kes on kõige andja, hoidja ja hävitaja. Kombed ja talitused sätitakse nii, et need oleksid kooskõlas ja parimas harmoonias Maaga. Sest Maad austatakse ja peetakse pühaks. Maarahvas saab aru, et ilma Maata poleks meie Elu. Seepärast ollakse ja elatakse kooskõlas. Ja kooskõlast sünnib heaolu, maandus, kohalolu. Maausk nii meil kui mujal on maailma uurimise, tunnetamise ja tundmise usk. Looduse austamise usk.

Ka iidne India kultuur austab Maa-Ema. Sanskriti keeles pöördutakse tema poole peamiselt kui Bhumi Ma. Loomulikult on imelisel Emal nii Indias kui mujal maailmas veel palju kõlavaid nimesid. Igaüks viitamas Ema mõnele erilisele aspektile. Peamiselt rõhutatakse Küllust ja Viljakust. Maa on aga mitmepalgeline nagu iga ema. Andes oma parima, et kõiki lapsi tähele panna, hoida, kaitsta, armastada, nuhelda, õpetada, toita. Nagu iga Ema, on ta valmis andma lõpmata palju.

Indias peetakse Bhumit jumalanna Lakshmi kehastuseks. Lakshmi on üks algseid jumalannasid, kes esindab hoidmist, õitsengut, küllust, ilu. Nii ka meie Maa. Iidsetes kultuurides on mitmeid riitusi, talitusi, pühasid, salme, kunsti, mis austavad Maad. Austavad ja paluvad Maaemalt ja Maaema jaoks. Sest kui Maaemal läheb hästi, läheb hästi ka tema lastel. On õitseng, küllus, ilu, headus. Maaema austamine ühendab Maaga, annab pühaduse kogemuse ja hoituse tunde.

Ka mina pühitsen Maad. Igal kevadel loon ma oma rõdule imelise peenra austuseks Emale. Ma hoolitsen kõigi taimede eest, mis ma olen ma koju toonud. Annan neile tähelepanu ja vaatan, et neil läheks hästi. Suhtun austavalt igasse eluvormi sellel planeedil justkui teades, et mingis mõttes oleme me kõik õed ja vennad. Ma hoolitsen selle ruumi eest Maal, mis mulle on antud kasutada. Ma tervitan Maad teadlikult iga päev, hoian meie suhet erilisena. Käin Maal ja õpetan oma lastele Maad. Ja ikka veel ootan lootusrikkalt oma kohta maal.

Olgugi, et elu on liikunud maausu tavadest ja kooskõlast natuke eemale, saame me iga oma teoga ja mõttega koosõla juurde luua. Saame läheneda Bhumile ja seada oma samme temal harmoonilisemalt. Igaüks oma parima äranägemise järgi alustades täpselt sealt, kuhu elu on ta viinud. Ükskõik kus, oleme me kõik Maal. Ehk lihtsalt oleme unustanud, kust me tuleme ja kus me elame. Ehk oleks meil kõigil Maausku oma ellu juurde vaja. Et uskuda Maasse ja endasse siin Maal.

“Kui on Maa

on ka Ema

Meie Maata

oleme Emata

olemata.”

PS! Sellest ülimalt maandavast ja toetavat hoitust pakkuvast Maa-Emale pühendatud joogatunnist leiad tõelise ühenduse selle Maaga. Üks armsamatest Aie jooga tundidest üldse :).

Leave a Reply