Enesehool ja eluvool

Kui mina käisin koolis, pandi tunnistusele alati eraldi hinne hoolsuse eest. Kuigi ma ei suutnud toona hoolsuse olulisust ehk nii täpselt teadvustada, teadsin ikkagi, et soovin hoolas olla. Sain aru, et hoolsuse hinne on kuidagi oluline minu sisemise heaolu jaoks. Ja selle jaoks, et mul läheks hästi.

Üldiselt hindasid õpetajad minu hoolsust viiega. Samas, mäletan, et üks või kaks korda sain hindeks neli. Hinde põhjuseid analüüsides taipasin, et olen ennast käest lasknud ning pean edaspidi olema hoolsam. Ka praegu tuleb mu elus ette perioode, kus võiksin panna endale hoolsuse eest hindeks neli või isegi kolm. Ja need parimast hindest natuke madalamad hinnangud tulevad alati sellest, kui olen jätnud piisava hooleta midagi väga olulist oma elus – iseennast.

Hooletusse jäetud inimene pole võimeline oma elu eest kuigi hästi hoolitsema. Ilma hooleta on raske saavutada häid või isegi väga häid tulemusi, sest hoolsus nõuab loomulikult voolamiseks hoolitsetud olemist. Loomulikult saavad minust hoolida ka teised inimesed, kuid enda eest tõeliselt hoolitseda saan ma vaid ise. Iga valik, iga harjumus, iga otsus, iga teeots – kõik nad väljendavad teatud määral alati minu hoolt iseenda vastu. Minu suhtumist minusse ja seeläbi kõigesse, mis minuga kokku puutub. Kui palju olen ma nõus hooletult tegema, käest ära andma? Kui palju on mõistlik loovutada, et äraandmisest ei jääks kõigil vähemaks?

Tagajärjed annavad alati märku, kui hästi ma olen enda eest just parasjagu hoolitsenud. Just see, kui hoolas suudan ma oma tegemistes ja toimestustes olla, kui hästi suudan hoolitseda oma keskkonna ja teiste inimeste eest enda ümber. Enesehool on kõikide hoolimiste ja hoolitsemiste alus. Niiet kui ma ei suuda enam olla hoolas ja näen, et hoolsuse hinne hakkab langema alla teatud leveli, tean ma, et olen läinud üle piiri. Olen andnud ära liiga palju ning minu andmisest on maailma hoopis hooletust juurde tulnud. Ehk olles enesehooleta ei saa ma hoolitseda kellegi teise eest sellisel viisil, et see oleks tõeliselt toetav. Märkan oma harmoonilises ja loomulikus eluvoos järjest enam tõrkeid ja takistusi.

Seda juhtub vahel. Et enesehool jääb unarusse. Tekib stress, saamatus, hoolimatus, viha. Asjad hakkavad lagunema – nii füüsiliselt kui emotsionaalselt. Elu kuidagi ei voola enam. Eluvoog on tõkestatud. See on hetk, mida märgata ja millele ärgata. Mida ma saan teha, et iseenda eest paremini hoolitseda? Mida ma saan teha, et minu hoolsus oleks parem? Et maailm, mille eest mina vastutan ja hoolitsen, oleks harmoonilisem? Mida mina saan teha, et eluvool oleks sujuv ja tasakaalus?

Enesehool eeldab endast hoolimist ja hoolitsemist. Endaga kontaktis olemist ja head läbisaamist. Armastavat ja hella suhet, mis samal ajal pole piirideta lubav ja minnalaskev. Täpselt nagu väikse lapsega. Olles endaga heas suhtes saan ma teada ja tunnetada, ning leida parimad viisid, kuidas ma saaksin enda eest sellel hetkel kõige paremal moel hoolitseda.

Igaühel võiks olla olemas nö esmaabikarp, mis aitab enda eest ootamatutel juhtudel hoolitseda. Väikesed “imetabletid”, mille abil keerulistest olukordadest välja tulla. Võlutrikid, mis aitvad heaolu ja turvatunde kõige efektiivsemal moel taastada. Samas seisab üldine hea läbisaamine endaga ning enesehool pigem hoolival elurutiinil. Igapäevased väikesed ja suuremad harjumused loovad selle, kuidas ja kui põhjalikult me ennast tunneme. Kui hooldatud me oleme. Muutes oma harjumused rohkem iseendast hoolivaks, tuleb enesehool ka kergemini. Hoolitsuse kogemus ning pakkumise võimekus suurenevad oluliselt. Ja see pehmus ning hoitus, hoolitsetud olemine, muudavad eluvoo sootuks voolavamaks.

Tasub võtta endale aega iseendaga jaoks. Lihtsalt iseenda kogemiseks, uurimiseks, tunnetamiseks. Iseendaga ühenduse loomiseks. Nendest hetkedest tekivad taipamised ja arusaamad kõige parema enesehoole tagamiseks. Ilusad ideed selle kohta, kuidas saame oma harjumusi muuta endast hoolivamaks. Tean omast kogemusest, et enesehoole hoidmine aitab hoida eluvoo voogamas.

Hoolitsetud inimene on hoolas. Ta hoolitseb keskkonna ja teiste inimeste eest. Sest temas on palju harmooniat, hoolsuse tunnet. Ja see tunne on sinna saanud läbi kõigi nende iseennast toetavate tegude, mõtete ja tunnete. Läbi enesehoole harjumuste. Hoolsad ja hoolitsetud, hoolivad inimesed tagavad eluvoo voolamise kõige harmoonilisem viisil.

Head enesehoolt ja eluvoolu. Sa oled seda väärt.

Leave a Reply