Looduse täielik tasakaal: looduselemendid, ajurveeda ja jooga

Vanas Indias ning mitmes teises iidses kultuuris vaadeldi loodust kui tervikut, mis koosneb miljonitest erinevatest protsessidest. Nii, nagu seda kirjeldab ka meie tänapäevane teadus. Iga protsessi või terviku sees on järgmine ja veel sügavam ning peenem kiht. Näiteks inimese pealtnäha tihke ja terviklik keha koosneb sügavamal tasandil rakkudest ja rakud omakorda kes teab kui paljudest veel väiksematest osadest. Ehk iga makrokosmose sees on mitu väikest mikrokosmost.

Ajurveeda ehk iidse India tervise hoidmise ja taastamise õpetuse, Elu õpetuse kohaselt ning ka jooga järgi koosneb nii mikrokosmos kui makrokosmos oma algsel tasandil viiest looduse elemendist. Need on maa (Prithvi), vesi (Jal), tuli (Agni), õhk (Vayu) ja ruum (Akash). Iidsed õpetused räägivad, et maailma loomise ehk suure paugu ajal loodi need viis elementi ning viie algelemendi koostöös kogu ülejäänud loodus. Igas objektis, ükskõik kui suures või väikses, on kõige algsemal tasandil olemas need viis jõudu oma unikaalses tasakaalus, et luua just selline vorm või süsteem, nagu looduses parasjagu vaja. Igal objektil on oma unikaalne ideaalse avaldumise valem. Oma täieliku tasakaalu vorm.

Rakutasand

Loomulikult on need viis looduselementi olemas ka inimeses. Öeldakse, et juba inimese eostamise hetkel ehk siis igaühe isikliku suure paugu ajal, millal tema loomine algab, luuakse selle inimese algelementide ideaalne tasakaal, selle inimese Prakriti. Prakriti on selle konkreetse inimese füüsilise ja psüühilise avaldumise ideaalse vormi valem ja see valem elu jooksul ei muutu. Iga inimene loodi unikaalseks, samal ajal ideaalseks ja looduse tervikusse sobivaks. Vaatamata sellele ideaalsele plaanile juhtub üsna tihti, et see ideaalne avaldumise vorm läheb elustiili ja keskkonna mõjude tõttu paigast ära ja valem pole enam tasakaalus. Siis ilmneb tasakaalutus nii füüsilises kui psüühilises vormis ehk haigused ja ebakõlad nii sees kui väljas.

Ajurveeda õpetab, kuidas läbi elustiili muutuste oma füüsiline ja psüühiline tasakaal jälle paika viia. Tehes kindlaks oma ideaalse valemi, saame püüelda tagasi selle poole. Eelkõige õpetab ajurveeda oma tasakaalu leidma elustiili muutmise, näiteks oma toitumise ja muude harjumuste muutmise, või erinevate teraapiaprotsesside läbi. Jooga õpetab aga veel lisaks, kuidas tuua see tasakaal oma kõige sügavamast sisemusest väljapoole, psüühikasse ja kehasse nii, et elustiili muutmine pole eesmärk, vaid tulemus. Jooga õpetab ühenduma iseendaga ning seeläbi märkama ja uurima oma keha ja psüühika algseid elemente, looduselemente. Jooga õpetab, kuidas neid elemente tasakaalustada läbi liikumise ja asendite, hingamise, meditatsiooni ning iseenda pideva teadvustamise ja uurimise. Ning läbi mõne salanipi veel.

Mina olen läbi jooga leidnud oma füüsilises kehas ja psüühikas palju suurema tasakaalu ning lähenenud oluliselt oma algsele Prakritile ehk sellele ideaalsele vormile, mille loodus mulle loomise hetkel lõi. Läbi jooga olen ma jõudnud taipamiste ja kogemusteni, kuidas ja millal midagi teha, nii, et oma tasakaalu kõige vähem häirida. Kui ma ise kogen oma keha ja psüühika algset olemust ning ehituskivisid, olen ma võimeline nende parima tasakaalu eest ka hoolitsema. Jooga õpetab, kuidas oma ideaalne valem kõigi teiste ümbritsevate valemitega ühte toimivasse süsteemi seada nii, et kogu olemasolev läheneks tasapisi oma ühise ideaalse avaldumise valmini.

Koos joogaõpingutega algasid ka minu ajurveeda õpingud, sest need kaks süsteemi, teadust, on omavahel väga tihedalt seotud. Need on sõsarteadused. Möödunud kevadel läbisin veel eraldi ajurveeda baaskursuse ning viisin läbi kursuse looduselementide tasakaalustamise kohta, mis oli välja müüdud ning sai väga head tagasisidet. Et oma teadmisi inimese ja just naise tervikliku toimimise osas täiendada, õpin praegu “Naise tervikliku tervise” nõustajaks. See rahvusvahelise sertifikaadiga tunnustatud kursus baseerub just eelkõige jooga ja ajurveeda kasutamisel oma naiseliku tervise tasakaalustamiseks. Õiged teadmised Loodusest, selle toimimise mehhanismidest ja tehnikatest tasakaalu püüdmiseks annavad võimaluse oma elu tõesti palju harmoonilisemaks muuta. Näen, et sellest on tohutult abi.

Kui soovid ka oma ellu rohkem harmooniat tuua ning leida üles oma algse ideaalse täieliku tasakaalu valemi, ootan Sind kursusele “Naise täielik tasakaal”. Samuti ootan ka eratundi/nõustamisele, et koos vaadata üle need kohad Su elus, mis kõige enam tasakaalust väljas ja viisid tasakaalu suurendamiseks.

Kui imeline on see teekond sisemise ja välimise, Looduse täieliku tasakaalu suunas. Sügavused peegeldamas kauguseid ja vastupidi.

Elu süvatasand ootab avastamist

Leave a Reply